loading

I am raw html block.
Click edit button to change this html

شرح تصویری از برنامه مسجد و خیریه قاسم ابن الحسن تهران.

خدمات پربرکتی که توسط این خیریه به کودکان و جوانان مناطق محروم ارائه میشود، تا سطح زندگی آنان از دیگران چیزی کم نداشته باشد.