لوگو فارسی بهتر است یا انگلیسی؟
11
آگوست

لوگوی فارسی بهتر است یا انگلیسی؟

لوگو و آرم یک شرکت هویت و اعتبار آن کسب و کار را به مخاطب منتقل می کند پس باید در طراحی آن بسیار دقت داشته باشیم تا بعدها...

ادامه مطلب