24
اکتبر

سینا سرلک اذان گفت

سینا سرلک خواننده موسیقی ایرانی به تازگی در قالب یک قطعه موسیقایی که به مومنان جهان تقدیم شده، به قرائت نوای آسمانی اذان پرداخت. سینا سرلک خواننده موسیقی ایرانی...

ادامه مطلب