16
نوامبر

پایان فیلمبرداری «لامینور»/ اولین تصویر از فیلم تازه داریوش مهرجویی

    فیلمبرداری « لامینور» تازه ترین ساخته داریوش مهرجویی به پایان رسید. فیلمبرداری « لامینور» تازه ترین ساخته داریوش مهرجویی به پایان رسید.« لامینور» بیست و هفتمین فیلم...

ادامه مطلب