02
نوامبر

حق با بهروز افخمی است یا همسر فرهاد؟

  بعد از گلایه و شکایت پوران گلفام همسر مرحوم فرهاد مهراد از استفاده بدون کسب اجازه بهروز افخمی از یکی از قطعات این خواننده در فیلم «فرزند صبح»،...

ادامه مطلب