01
ژانویه

آشنایی با مفاهیم و تکنیک‌های حوزه تبلیغات – قسمت سوم

  ?#شرکت های پیشتاز تبلیغاتی در جهان ۲ ? شرکت سوم: Barton F.Graf 9000 ? کایاک و شبکه Dish دو مشتری اصلی این شرکت تبلیغاتی هستند اما تنها چند...

ادامه مطلب