08
مه

طعنه مردانه (شبی که ماه کامل شد)

چهارمین فیلم بلند نرگس آبیار قدمی متفاوت نسبت به کارهای قبلی او و همچنین رویکردی متفاوت در بین فیلمسازان زن سینمای ایران است، طوری که مخاطب باور نمیکند این...

ادامه مطلب