22
ژانویه

سه گانه‌ی شکست رسانه‌ای ۹۸

  ?در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی آنچه بیش از اشتباه پدافندی نیروهای مسلح باعث رنجش شد، تاکید سه روزه مسئولین بر دخیل نبودن هیچ عملیات نظامی در سقوط بود....

ادامه مطلب