07
ژانویه

۲۳ نفر و عشق به سینما

    ۲۳ نفر اقتباسی از رمانی به همین نام، پیرامون نوجوانان رزمنده ایران است که در جنگ تحمیلی به اسارت گرفته میشوند.فراز و نشیب ها و شیرین کاری...

ادامه مطلب