21
دسامبر

روش نگارش طرح فیلمنامه داستانی اهمیت «طرح» فیلمنامه : نوشتن طرح (plot ) اولین مرحله از سه مرحله­ی عملی نوشتن فیلمنامه است؛ دو مرحله­ی بعدی، به ترتیب شامل نوشتن...

ادامه مطلب