18
دسامبر

آشنایی با مفاهیم و تکنیک های حوزه تبلیغات– قسمت اول

  ?آشنایی با مفاهیم و تکنیک‌های حوزه تبلیغات موضوع: تبلیغات_چیست؟ قسمت اول: ?تعریف و هدف از تبلیغات ?دو تن از اساتید ارتباطات، تبلیغات را فن اثرگذاری بر نگرش و...

ادامه مطلب