25
دسامبر

مروری بر داستان “مسیح” در تاریخ سینما!

شاید وقتی برای نخستین بار در سال ۱۹۰۸ شرکت فرانسوی «پاته» در ۸ حلقه فیلم زندگی مسیح را به صورت رنگی ساخت، کمتر کسی از مخاطبان سینما در غرب...

ادامه مطلب