20
ژانویه

صلح و زندگی به هرقیمت!_یادداشتی برای”جهان با من برقص”

  جهان با من برقص، قصه یه دورهمی چند روزه رفقای قدیمی که در وهله اول مارو به یاد فیلم جریان ساز “درباره الی” می اندازد اما بلاشک همه...

ادامه مطلب