15
دسامبر

همه فیلم ها باید دیده شوند حتی “خانه پدری” !

  قطعا اگر حتی اگر مخاطب عادی سینما هم باشید این روزها از اخبار و حواشی فیلم جنجالی کیانوش عیاری یعنی “خانه پدری” بی اطلاع نیستید و شاید مانند...

ادامه مطلب