02
نوامبر

“هزارتو” در اولین هفته اکرانش صدرنشین جدول فروش شد

  جدول فروش (۷ آبان) فیلم «هزارتو» به کارگردانی امیرحسین ترابی در اولین هفته اکرانش بافروش فوق العاده ۹۱۵ میلیون تومان صدرنشین جدول فروش شد.. “هزارتو ” درباره زندگی...

ادامه مطلب