09
ژانویه

معرفی “کتاب جزیره شاتر”

  کتاب جزیره شاتر با عنوان اصلی Shutter Island رمانی از دنیس لهین نویسنده آمریکایی است. این نویسنده تا به حال بیش از ده جلد کتاب منتشر کرده است...

ادامه مطلب