21
اکتبر

یادداشتی برای مسخره باز “سرهای کثیف”

یادداشتی برای مسخره باز “سرهای کثیف” قبل از پرداختن به “مسخره باز” خالی از لطف نیست کمی راجب خالق پرحاشیه اش حرف بزنیم، کسی که طعنه زنان از دنیای...

ادامه مطلب