• تلفن: ۶۵۸۲۹۷۲۴−۰۲۱
 • ایمیل: studio8o4.ir@gmail.com
 • ساعات کاری: ۰۹:۰۰ − ۱۸:۰۰

Medya okuryazarlığı

 • 25
  دسامبر

  ? آشنایی با مفاهیم و تکنیک‌های حوزه تبلیغات قسمت دوم: ?تبلیغات غیر تجاری ? تبلیغات_فرهنگی: ?تبلیغات فرهنگی به هدف آموزش و آگاه_سازی مخاطب صورت می‌گیرد و می‌توان آن را...

  ادامه مطلب
 • 18
  دسامبر

  آشنایی با مفاهیم و تکنیک های حوزه تبلیغات– قسمت اول

    ?آشنایی با مفاهیم و تکنیک‌های حوزه تبلیغات موضوع: تبلیغات_چیست؟ قسمت اول: ?تعریف و هدف از تبلیغات ?دو تن از اساتید ارتباطات، تبلیغات را فن اثرگذاری بر نگرش و...

  ادامه مطلب