15
ژانویه

آشنایی با مفاهیم و تکنیک‌های حوزه تبلیغات_قسمت پنجم

  موضوع: جنگ_رسانه‌ای ?جنگ رسانه‌ای یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های جنگ_نرم و جنگ‌های جدید بین المللی است که جنگ نرم و جنگ روانی هم نامیده می‌شود و در مقابل جنگ_سخت...

ادامه مطلب