24
اکتبر

سپیده کریمی

من برای تهیه تیزر تبلیغاتی از خدمات شرکت هشت و چار استفاده کردم. راستش فکر نمیکردم به این سرعت و تمیزی کار و تحویل بدن