24
اکتبر

لیدا رضائی

من برای عکاسی از محصولاتم با استودیو هشت و چار اشنا شدم. اما بعدش برای بارگذاری محصولاتم در سایت هم از پشتیبانی سایت شون استفاده کردم.